Iga ZielińskaJestem certyfikowaną psychoterapeutką, absolwentką 4 - letniej, podyplomowej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Standardy mojej praktyki potwierdza certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Od kilku lat prowadzę własną praktykę, pozostając w stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Dbając o aktualność swej wiedzy, umiejętności i rozwoju własnego, rokrocznie biorę udział w szkoleniach, treningach, konferencjach w zakresie szeroko rozumianej psychoterapii. .

  Do najważniejszych zaliczam:

 1. Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt - Instytut Terapii Gestalt – Kraków (Certyfikat ITG i Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt)
 2. Seminarium - „Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Psychoterapia Gestalt wobec lęku napadowego - wprowadzenie". Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt - Warszawa
 3. Seminarium - „Psychopatologia – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt. Praca z pacjentem doświadczającym depresji, żałoby i myśli samobójczych.” PTPG - Warszawa
 4. Szkolenie "Praca z parą w nurcie Gestalt" - Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – Poznań
 5. Warsztat szkoleniowy dla psychoterapeutów "Wartości Dialogu" - WSPG - Poznań
 6. Podstawowy Kurs Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia (Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „AION – Poznań) – z zaliczeniem Testu 101 AT – z Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association
 7. Warsztat: „Połączenia - miednica serce głowa" - Psychoterapia przez Ciało” - (metodą A. Lowena)
 8. Warsztat: "Bioenergetyczna praca z ciałem" - Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej - Warszawa
 9. Warsztat bioenergetyczny: "Znajdowanie swojej żywotności" - PSAB - Kraków
 10. Warsztat szkoleniowo - rozwojowy "Czytanie ciała w Analizie Bioenergetycznej" - PSAB - Wrocław
 11. Staż kliniczny w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 12. Asystentura przy grupowych treningach interpersonalnych, terapeutycznych, specjalistycznych szkoleniach
 13. Warsztat z zakresu pracy z ciałem w ramach konferencji Zwrotnik Raka - Stowarzyszenie Psyche Soma Polis - Poznań
 14. Komentowana terapia grupowa prowadzona w konwencji pracy z ciałem przez Michaela Randolpha (Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych – Poznań)
 15. „Progi Życia” - integralny cykl trzech warsztatów terapeutyczno - inicjacyjnych - Warszawa
 16. Warsztat rozwojowot - twórczy "Alterkariera" - Zielona Góra
 17. Warsztat terapeutyczny wg. programu C. Simontona dla osób chorych onkologicznie - Centrum Psychoterapii Integralnej – Poznań
 18. Konferencja "Ciało" - Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów - Wrocław

Przez trzy lata współdziałałam przy nowej inicjatywie, mającej na celu zakorzenienie psychoterapii Gestalt w Wielkopolsce. Efektem tych działań jest powstanie Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, zorientowanej na rozwój osobisty i profesjonalne kształcenie psychoterapeutów w moim ulubionym nurcie :) , którą współprowadziłam przez pierwsze trzy lata jej funkcjonowania.

Z pasji zainicjowałam Krąg Kobiet w Poznaniu. Współpracuję także z Fundacją Drabina Rozwoju, która stała się dla mnie przygodą związaną z zastosowaniem bajkoterapii w pracy z dziećmi.

Czym jest dla mnie psychoterapia gestalt?

To spotkanie z drugim człowiekiem w jego prawdzie o sobie, w jego pragnieniach, cierpieniu, trudnościach i możliwościach ich pokonywania. To spotkanie, które odbywa się właśnie „Tu” i właśnie „Teraz”. Dlatego jest niepowtarzalne, daje możliwość pełnego i twórczego podejścia do drugiego człowieka, by stwarzać mu przestrzeń do przeżywania i wyrażania wszelkich emocji, pragnień, myśli. Umożliwia znalezienie miejsca dla każdego człowieka takiego jakim jest, z pełną akceptacją wszystkiego co może się wraz z nim pojawić i zdarzyć. Gestalt to dla mnie nie tylko koncepcja filozoficzno-psychologiczna czy narzędzie do pracy, ale przede wszystkim mój sposób przeżywania i pojmowania siebie, innych ludzi i świata. Dzięki temu mogę łączyć pracę z pasją.

Copyright © Iga Zielińska

projekt: