Psychoterapia indywidualna
Krótko lub długoterminowe, regularne spotkania służące klientowi w poznaniu faktycznych źródeł swoich problemów życiowych. To proces, w którym klient ma możliwość zmiany nieakceptowanych zachowań, dotarcia do swych zasobów w celu polepszenia jakości swojego życia.

Konsultacja psychoterapeutyczna
Zwykle jedno lub kilka spotkań mających na celu wspólne ustalenie istoty problemu i kierunku dlaszych działań.

Interwencja kryzysowa
Kilkurazowe spotkania dla osób doświadczających chwilowych kryzysów emocjonalnych spowodowanych nagłymi sytuacjami życiowymi. Nastawione są na zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowanie lęku.

Psychoedukacja
Skierowana głównie do dzieci, młodzieży i ich rodziców oferta współpracy w obszarze zgłaszanego przez klientów problemu emocjonalnego, wychowawczego z dzieckiem.

Czas trwania sesji / konsultacji: 50 min.

Copyright © Iga Zielińska

projekt: